Giá trị định giá Đất đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

230,539,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
184,431,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
253,593,120 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
195,116,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)