Giá trị định giá Đất đường Phạm Văn Sáng, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

14,935,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,948,688 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
16,429,446 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
22,821,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Văn Sáng, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)