Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thị Tú, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

28,280,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
22,624,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
31,108,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
22,597,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thị Tú, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)