Giá trị định giá Đất đường Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

28,094,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
22,475,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
30,903,840 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
21,479,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)