Giá trị định giá Đất đường Đường biên Ấp 5 - 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

32,781,870 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,225,496 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
36,060,057 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
22,150,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường biên Ấp 5 - 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)