Giá trị định giá Đất đường Thới Hòa, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

24,575,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
19,660,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
27,032,775 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
20,807,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thới Hòa, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)