Giá trị định giá Đất đường Đường Số P11 KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

26,290,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
21,032,368 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
28,919,506 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
21,926,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số P11 KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)