Giá trị định giá Đất đường Trường Sa, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

141,272,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
113,018,192 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
155,400,014 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
242,829,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trường Sa, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)