Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

297,000,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
237,600,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
326,700,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
247,836,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)