Giá trị định giá Đất đường Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

402,206,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
321,765,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
442,427,370 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
245,333,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)