Giá trị định giá Đất đường Hoàng Sa, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

239,161,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
191,329,152 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
263,077,584 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
255,346,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoàng Sa, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)