Giá trị định giá Đất đường Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

272,045,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
217,636,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
299,250,380 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
237,823,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)