Giá trị định giá Đất đường Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

275,454,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
220,363,416 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
302,999,697 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
186,308,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)