Giá trị định giá Đất đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

232,602,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
186,081,840 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
255,862,530 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
193,687,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)