Giá trị định giá Đất đường Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

231,827,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
185,461,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
255,010,140 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
193,687,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)