Giá trị định giá Đất đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

205,920,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
164,736,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
226,512,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
191,842,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)