Giá trị định giá Đất đường Sư Vạn Hạnh, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

197,662,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
158,130,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
217,428,750 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
193,687,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Sư Vạn Hạnh, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)