Giá trị định giá Đất đường Thới An 5, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

37,915,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
30,332,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
41,706,940 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
43,456,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thới An 5, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)