Giá trị định giá Đất đường Hiệp Thành 13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

48,000,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
38,400,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
52,800,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,304,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hiệp Thành 13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)