Giá trị định giá Đất đường Giáng Hương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

47,779,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
38,223,248 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
52,556,966 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
43,456,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Giáng Hương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)