Giá trị định giá Đất đường Sơn Ca, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

45,921,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
36,737,280 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
50,513,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,304,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Sơn Ca, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)