Giá trị định giá Đất đường Hiệp Thành 37, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

52,114,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
41,691,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
57,326,016 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,304,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hiệp Thành 37, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)