Giá trị định giá Đất đường Thích Quảng Đức, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

112,000,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
89,600,224 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
123,200,308 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
144,382,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thích Quảng Đức, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)