Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

149,722,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
119,777,952 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
164,694,684 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
144,382,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)