Giá trị định giá Đất đường Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

146,666,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
117,333,504 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
161,333,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
141,435,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)