Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

153,078,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
122,462,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
168,386,460 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
151,748,870 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Trỗi, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)