Giá trị định giá Đất đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

167,702,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
134,161,824 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
184,472,508 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
150,275,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)