Giá trị định giá Đất đường Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

88,400,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
70,720,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
97,240,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
146,263,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)