Giá trị định giá Đất đường Chu Văn An, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

151,269,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
121,015,248 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
166,395,966 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
143,450,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Chu Văn An, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)