Giá trị định giá Đất đường Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

148,437,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
118,750,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
163,281,250 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
133,606,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)