Giá trị định giá Đất đường Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

192,499,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
153,999,720 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
211,749,615 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
147,669,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)