Giá trị định giá Đất đường Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

150,221,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
120,177,408 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
165,243,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
146,263,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)