Giá trị định giá Đất đường Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

112,781,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
90,225,408 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
124,059,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,862,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)