Giá trị định giá Đất đường Đỗ Nhuận, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

98,782,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
79,025,664 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
108,660,288 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
95,873,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đỗ Nhuận, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)