Giá trị định giá Đất đường Hoa Bằng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

119,907,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
95,925,696 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
131,897,832 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
101,865,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoa Bằng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)