Giá trị định giá Đất đường Gò Dầu, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

102,255,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
81,804,288 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
112,480,896 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
95,873,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Gò Dầu, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)