Giá trị định giá Đất đường Diệp Minh Châu, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

102,393,930 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
81,915,144 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
112,633,323 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
92,877,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Diệp Minh Châu, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)