Giá trị định giá Đất đường Tân Phước, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

149,047,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
119,237,904 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
163,952,118 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
162,139,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Phước, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)