Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

146,115,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
116,892,560 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
160,727,270 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
165,626,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)