Giá trị định giá Đất đường Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

162,631,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
130,105,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
178,895,035 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
179,574,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)