Giá trị định giá Đất đường Đào Duy Từ, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

164,931,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
131,945,472 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
181,425,024 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
167,370,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đào Duy Từ, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)