Giá trị định giá Đất đường 3 tháng 2, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

213,934,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
171,147,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
235,327,730 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
165,626,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (3 tháng 2, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)