Giá trị định giá Đất đường Tân Chánh Hiệp 8, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

30,826,210 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
24,660,968 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
33,908,831 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
43,456,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Chánh Hiệp 8, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)