Giá trị định giá Đất đường Tân Chánh Hiệp 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

23,891,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
19,113,584 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
26,281,178 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
40,444,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Chánh Hiệp 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)