Giá trị định giá Đất đường Tân Chánh Hiệp 21, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

36,571,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
29,256,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
40,228,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
40,874,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Chánh Hiệp 21, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)