Giá trị định giá Đất đường Đường Số 8, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

103,423,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
82,738,800 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
113,765,850 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
100,872,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 8, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)