Giá trị định giá Đất đường Liên Phường, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

197,220,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
157,776,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
216,943,045 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
101,945,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Liên Phường, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)