Giá trị định giá Đất đường Đường 40, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

269,090,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
215,272,704 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
295,999,968 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,018,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường 40, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)