Giá trị định giá Đất đường Đường Số 21, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

134,267,710 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
107,414,168 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
147,694,481 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
110,530,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 21, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)