Giá trị định giá Đất đường Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

162,857,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
130,286,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
179,143,305 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
101,945,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)